Tích lũy

 • Mua sắm

  Chọn sản phẩm có biểu tượng điểm V

 • Sử dụng

  Dùng điểm V để thanh toán các sản phẩm trên Vinsa.com.vn

 • Tích lũy

  Tích lũy tối thiểu 2% giá trị giao dịch

FAQ
 • 1.Chương trình tích lũy Điểm V Ưu Đãi là gì?

  Chương trình tích lũy Điểm V Ưu Đãi là chương trình tri ân khách hàng do Vinsa.com.vn  thực hiện. Theo đó, khi bạn mua hàng của những sản phẩm có biểu tượng Điểm V, bạn sẽ được hoàn lại ít nhất 2% tổng số tiền mua hàng dưới dạng điểm V. Điểm V có thể được sử dụng để mua hàng trên Vinsa.com.vn với tỉ lệ tương đương tiền mặt: 1 điểm V = 1 Đồng Việt Nam. Để biết thêm chi tiết về chương trình, truy cập: Vinsa.com.vn

 • 2. Làm sao để được Điểm V?

  - Đăng nhập vào Vinsa.com.vn (nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tại đây)

  - Mua hàng có biểu tượng Điểm V

  - Sau khi nhận hàng, đăng nhập vào Vinsa.com.vn để hoàn tất và đánh giá đơn hàng

  - Nhận điểm thưởng bằng ít nhất 2% giá trị mua hàng (không bao gồm các loại phí)

 • 4. Tôi được tặng điểm V, làm sao để sử dụng điểm này?

  - Đăng nhập vào Sendo.vn và mua hàng - Tại trang checkout, chọn lượng điểm Sen mà bạn muốn sử dụng - Nếu bạn chưa đủ điểm Sen để thanh toán toàn bộ đơn hàng, bạn có thể thanh toán phần còn lại qua SenPay hoặc thanh toán khi nhận hàng. Điểm Sen không có giá trị quy đổi ra tiền và không thể được chuyển đổi giữa các tài khoản với nhau, do đó, bạn cần đăng nhập vào đúng tài khoản có điểm Sen để có thể sử dụng điểm này.